Barokní hranolová zvonice

zvonice-1.jpg

Barokní zvonice – prosinec 2014 (foto Jan Majer)

Hranolová jednopatrová omítaná stavba. V přízemí nízký kamenný sokl vytvářející stupeň. Portál kamenný, pravoúhlý, hladký. Zvonice kryta jehlanovou prejzovou střechou, na vrcholu dvojramenný železný kříž.

Kdysi za obcí, dnes uvnitř zástavby, na návrší u hřbitova stojí kamenná, hranolová zvonice se 4 okny ze 16. století. Nahoře býval letopočet 1698. Ve zvonici bývaly původně zavěšeny tři zvony, avšak nejmenší byl v neznámé době ukraden. Zůstaly tedy dva.

1. větší zvon je 0,79m široký, 0,76m vysoký. Na plášti malý kříž s malými vypuklinami na stranách a nápis „LETA MDXLVI (1546) KE CTI A K CHWALE PANV BOHV OTCI TENTO ZWON GEST SLIT I GEHO SYNV MILEMV I DVCHV SWATEM

2. menší zvon je 0,835 m široký, 0,63m vysoký. Nahoře barokní ornamenty. Na plášti dvě polovypukliny světců, dále nápis: A 1758 VBERGOSSEN V. I. DITTRCH IN PRAG ZU EHREN DES H. ADALBERTI WENCESLAIVNDT ANDEREN H. LANDESPATRONEN a znak s nápisem: COLLATOR A:P:G: V:.L:R:K:M:C:V:K:B:C:R.

V roce 1715 tento zvon praskl a byl přelit Z. Dietrichem, zvonařem na Novém městě Pražském. V roce 1758 praskl znovu a znovu byl přelit. Kde je dnes – kdy zmizel není známo.

zvonice-2.jpg

Barokní zvonice – leden 2015 (foto Jan Majer)

Cookies