Knihovna

Obecní knihovna je otevřena ve středu od 16.30 do 18.00 hodin.

Knihovna sídlí v budově Obecního úřadu Sluhy, Sluhy č.p. 7 (mapa ⧉)

Knihovník: Eva Kacelová

Obecní knihovna Sluhy je zaevidována dle zákona č. 257/2001 Sb., 5. Knihovna vlastní cca 3000 svazků a dalších 3000 – 4000 titulů je k dispozici prostřednictvím výměnných programů. Půjčovné je zdarma, provoz knihovny hradí obec, na knižní fond dostává obec příspěvek z fondů Středočeského kraje.

Knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí je Knihovna města Mladá Boleslav a obecní knihovna patří pod její správu jako neprofesionální knihovna. Adresa: Knihovna města Mladá Boleslav, Klementa 1229, 326 23 Mladá Boleslav, http://www.kmmb.cz ⧉, e-mail: [javascript protected email] ⧉.

Obec Sluhy je příjemcem dotace Středočeského kraje, z níž jsou financovány knihy dodávané z pověřené Knihovny města Mladá Boleslav.

Cookies