Zastupitelstvo, výbory

Zastupitelstvo Obce Sluhy

Ve volebním období 2022 – 2026 má zastupitelstvo obce Sluhy 7 členů, které pracuje v tomto složení:

Starosta obce

Tomáš Satrapa

Místostarostka obce

Eva Kacelová

Členové zastupitelstva

Ing. Petra Holeňová
Lenka Hluchá
Kristina Vyhlasová
Jiří Novák
Ing. Jiří Halík


Zastupitelstvo obce Sluhy zřídilo tyto výbory:

Finanční výbor

Předseda: Ing. Petra Holeňová
Členové: Věra Moudrá, Robert Bednárik

Kontrolní výbor

Předsedkyně: Kristina Vyhlasová
Členové: Radek Moltaš, Petr Moudrý

Kulturní výbor

Předsedkyně: Lenka Hluchá
Členové: Ladislava Nováková, Květa Blažková, Jitka Karpačová


Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát za 3 měsíce a jedná na základě schváleného jednacího řádu. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, k platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů. O průběhu jeho zasedání se pořizuje zápis, jehož součástí je usnesení, které je vyvěšeno na úřední desce a k nahlédnutí na OÚ.

Cookies