Elektronická podatelna

Elektronická podatelna je určena pro příjem elektronických podání, podepsaných pomocí zaručeného na kvalifikovaném certifikátu (elektronickém podpisu) založeného  vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.).

Elektronickou podatelnu můžete využít následujícími způsoby:

Zasláním e-mailové zprávy podepsané elektronickým podpisem* na adresu elektronické podatelny obce Sluhy:
[javascript protected email]

Zasláním do datové schránky obce Sluhy:
ID datové schránky: s4war4d


* Zprávy bez elektronického podpisu budou považovány jako běžná komunikace. Kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis) nahrazuje ověřený podpis, takže jednoznačně prokáže vaši totožnost v elektronickém světě. Navíc po podepsání dokumentu prokáže, že se jeho obsah po podepsání už nezměnil.

Přehled kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb a jejich kvalifikovaných služeb nalezne na stránkách MVČR ⧉.

Cookies