Ceník poplatků za svoz odpadů pro rok 2023

Platby za svoz odpadů bude možné hradit od 2. 1. 2023 do 31. 3. 2023 na OÚ SLUHY – v hotovosti, kartou, či převodem na účet obce – pro platbu převodem uveďte jako variabilní symbol číslo popisné a do zprávy pro příjemce počet osob, za které je poplatek hrazen. V případě potřeby je možné poplatek za svoz odpadu rozložit do 2. splátek, splatných do 30. 6. 2023.

Kontejner četnost Název odpadu 2023 MJ
nádoba 120l – plast – BIO 1x 14 dní Biologicky rozložitelný odpad – bez specifikace      600,00 Kč  popelnice/rok
nádoba 240l – plast – BIO 1x 14 dní Biologicky rozložitelný odpad – bez specifikace   1 200,00 Kč  popelnice/rok
nádoba 120l – plast 1x 7 dní Směsný komunální odpad – bez specifikace      800,00 Kč  osoba/rok
Cookies