Místní poplatky 2021

Místní poplatky za svoz domovního odpadu viz. Vyhláška Obce Sluhy 1/2019. Místní poplatky ze psů viz. Vyhláška Obce Sluhy 2/2019.

Služba Obce – Svoz Bioodpadu
svoz od 13. 4. do 30. 11. 2022
každou lichou středu

popelnice malá (120 l) 480,- Kč
popelnice velká (240 l) 880,- Kč
Cookies